Menu

MEGHÍVÓ

Nyirbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testületét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.18) rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján

2019. február 13-án (szerda) de. 10.00 órai kezdettel zárt ülésére összehívom

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozóterme

A testületi ülésre tisztelettel megkívom
Napirendi javaslat

1. Előterjesztés a Napelem Park létesítés céljából önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(kiosztás alapján)

2. Javaslat a 800 éves jubileumi programsorozat nagyobb rendezvényeinek (április 27.; július 07.; augusztus 17.;) fellépőiről

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(kiosztás alapján)

3. Egyebek

Zárt ülést követően

2019. február 13-án (szerda) de. 10.30 órai kezdettel
nyilvános ülésére összehívom

Napirendi javaslat

1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámolóról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

01. napirend Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármester.pdf

2. Előterjesztés 2018.évi költségvetés módosításának elfogadásáról Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

02. napirend Előterjesztés 2018.évi költségvetés módosításának elfogadásáról.pdf

3. Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

03. napirend Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.pdf

4. Tájékoztatás a beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(Írásbeli előterjesztés alapján)

04. napirend Tájékoztatás a beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról.pdf

5. Tájékoztatás adósságot keletkeztető ügyletekről Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester (írásbeli előterjesztés alapján)

05. napirend Tájékoztatás adósságot keletkeztető ügyletekről.pdf

6. Előterjesztés helyi piac működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

06. napirend Előterjesztés helyi piac működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.pdf

7. Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16) pályázat megvalósításához szükséges döntésekről, a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megismétléséről.

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

07. napirend Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartás.pdf

8. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)” azonosító számú pályázati konstrukció keretében a bíráló bizottsági tagjainak megválasztásáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

08. napirend Előterjesztés 'A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartás.pdf

9. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)" azonosító számú pályázati konstrukció keretében a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról

Előterjesztő: polgármester

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

09. napirend Előterjesztés 'A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartás.pdf
09.1.napriendhez-2_Közbeszerzési dokumentumok.pdf
09.2. napirendhez 2-3.Vállalkozási_szerződés-tervezet.pdf

10. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)” azonosító számú pályázati konstrukció keretében mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásra alkalmas vállalkozás felkérése ajánlattételre

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

10. napirend Előterjesztés 'A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartá.pdf

11. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)" azonosító számú pályázati konstrukció keretében az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőkről

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

11. napirend Előterjesztés 'A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantart .pdf

12. Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

12. napirend Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2019.évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról.pdf

13. Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

13. napirend Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról.pdf

14. Előterjesztés a Nyírbogdány Község Önkormányzat tulajdonába került Nyírbogdány, Fő u. 1/A szám alatti 588 hrszú ingatlant érintő bontási eljáráshoz szükséges további intézkedések megtételéröl.

Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

14. napirend Előterjesztés a Nyírbogdány Község Önkormányzat tulajdonába került Nyírbogdány, Fő u. 1A szám alatti 588 hrszú ingatlant érintő bontási eljáráshoz szükséges további intézkedések megtételéről.pdf

15. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőr megbízásáról Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

15. napirend Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőr megbízásáról.pdf

16. Előterjesztés közterületi kamerák kiépítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elláttatásának megbízásáról.

Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

16. napirend Előterjesztés közterületi kamerák kiépítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elláttatásának megbízásáról.pdf

17.1 Előterjesztés a „Magyar Falu Program” keretén belül prioritásként kezelt belterületi út-és járda felújítás tárgyában engedély nélküli kiviteli tervek elkészítésére beérkezett ajánlatok felbontására

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

17. napirend Előterjesztés a 'Magyar Falu Program' keretén belül prioritásként kezelt belterületi út-és járda felújítás tárgyában engedély nélküli kiviteli tervek elkészítésére beérkezett ajánlatok felbontására.pdf

18. Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására vonatkozó beszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok felbontására

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

18. napirend Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására vonatkozó beszerzési eljárás kapcsán beérkezett a.pdf

19. Előterjesztés „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” című TOP-1.1.3.-15-SB1- 2016-00029 számú projekttel kapcsolatos támogatási összeg fennmaradó maradványának felhasználásra történő javaslatokról.

Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

19. napirend Előterjesztés 'Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása' című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú projekttel kapcsolatos támogatási összeg fennmaradó maradványának felhasználásra történő javaslatokról .pdf

20. Előterjesztés „Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése” című TOP-3. 1.1-15-SB1-2016- 00020 számú projekttel kapcsolatos támogatási összeg fennmaradó maradványának felhasználásra történő javaslatokról.

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

20. napirend Előterjesztés 'Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése című TOP_3. 1.1_15_SBl_2016_00020 számú projekttel kapcsolatos támogatási összeg fennmaradó maradványának felhasználásra történő javaslatokról.pdf

21. Előterjesztés „Nyírbogdány 800 éves” rövidfilm készítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítására.

Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

21. napirend Előterjesztés ' Nyírbogdány 800 éves' rövidfilm készítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítására .pdf

22. Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16) pályázat megvalósításához kapcsolódó Merő rendelkezésre állásának igazolásáról. Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

(írásbeli előterjesztés alapján)

22. napirend Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásá.pdf

23. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

23. napirend Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.pdf

24. Előterjesztés Nyírbogdány-Nyírtura kerékpárút útépítési tervének felülvizsgálatára és építési engedély megújítására szóló megbízásról.

Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

24. napirend Előterjesztés Nyírbogdány-Nyírtura kerékpárút útépítési tervének felülvizsgálatára és építési engedély megújítására szóló megbízásról..pdf

25. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elbírálásáról Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

25. napirend Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elbírálásáról.pdf

26. Előterjesztés Bogdányi Ferenc kérelmének elbírálásáról Előadó: Balogh. Tibor Zoltán polgármester

(írásbeli előterjesztés alapján)

26. napirend Előterjesztés Bogdányi Ferenc kérelmének elbírálásáról .pdf

27. Előterjesztés Polgármester szabadságának ütemezéséről Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester

(Írásbeli előterjesztés alapján)

27. napirend Előterjesztés Polgármester szabadságának ütemezéséről.pdf

28. Egyebek

Nyírbogdány, 2019. február 05.
Balogh Tibor Zoltán sk polgármester

Választás 2024

NVI hirdetmeny 2024

Interaktív térképünk

nagyterkep 2020

MFP

Nyertes pályázatok

Családbarát munkahely lett Önkormányzatunk

 Csaladbarat hely logo

Tanúsítvány családbarát hely

 

NYIRBOGDANY 800

településvédelem

Nyírbogdány DALA

E-ügyintézés

e ugyintezes

booked.net

Kapcsolat

Nyírbogdány Község Önkormányzata
4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
Tel.: +36 42 532 423
        +36 20 523 9410
onkormanyzatkukacnyirbogdany.hu
www.nyirbogdany.hu

facebook icon  youtube icon  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató